Konfederacja Warszawska – studium przypadku

Klient: Konserwator Papieru Iwona Kotala-Skiba

Cel: Wykonanie kopii aktu Konfederacji Warszawskiej w celu wyeksponowania w Muzeum Historii Polski w Warszawie

Zadanie Wolf Studio: Bezdotykowa digitalizacja 3D pieczęci pod aktem Konfederacji i druk 3D w żywicy kopii na bazie których zostanie wykonany odlew wosku

 

Nowo powstające Muzeum Historii Polski przedstawia najważniejsze wątki polskiej historii – państwa i narodu – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolności – tradycji parlamentarnych, instytucji i ruchów obywatelskich, walki o wolność i niepodległość. Obejmuje to m.in. fenomen republiki szlacheckiej, powstania narodowe, dzieje „Solidarności” i dwukrotną odbudowę niepodległej Rzeczypospolitej w XX wieku.

Realizując tę misję, na wystawie muzeum nie może zabraknąć aktu Konfederacji Warszawskiej z 1573 roku. Konfederacja warszawska gwarantowała bezwarunkowy i wieczysty pokój między różniącymi się wiarą, zapewniała dysydenckiej szlachcie równouprawnienie z katolikami i opiekę państwa. Była jednym z pierwszych w Europie aktów szerokiej tolerancji religijnej.

Dokument znajduje się w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie i jest jego własnością. Na wystawie MHP ma znaleźć się kopia dokumentu. Tę wykonuje Konserwator Papieru Iwona Kotala-Skiba.

Wykonanie kopii tak cennego zabytku jakim jest blisko 200 pieczęci metodami tradycyjnymi okazało się zbyt niebezpieczne i mogłoby narazić eksponat na zniszczenie. Z pomocą przyszły nowe technologie. Dzięki bezdotykowej i całkowicie bezpiecznej metodzie skanowania 3D z wykorzystaniem światła strukturalnego, możliwe było wykonanie kopii cyfrowej każdej pieczątki bez narażania ich na zniszczenie. Pozyskane skany pozwoliły na wykonanie dokładnej kopii pieczęci metodą druku 3D w technologii żywicznej SLA. Na ich podstawie, Konserwator Papieru wykonuje woskowe kopie.

Dzięki nowym technologiom, Muzeum Historii Polski zyska atrakcyjny eksponat, a Wolf Studio kolejny raz przyczyni się do upowszechniania wiedzy historycznej.