Skanowanie kości najstarszej kołobrzeżanki – studium przypadku

Klient: Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Cel: Wykonanie kopii eksponatu w celu ekspozycji go w muzeum po zwrocie oryginału właścicielowi

Zadanie Wolf Studio: Digitalizacja 3D kości z wysoką dokładnością i druk 3D kopii

W Muzeum Miasta Kołobrzeg odbyła się operacja zeskanowania szkieletu najstarszej „kołobrzeżanki”. Chodzi o szkielet kobiety odnaleziony w Bagiczu w 1898 roku, który jest depozytem Muzeum Narodowego w Szczecinie. Przebywał w muzeum 3 lata i teraz trzeba wykonać jego kopię. Problem w tym, że kości osoby, która żyła tu nieco 100 lat po Chrystusie, są czarne i żaden skaner 3D nie był w stanie wykonać tego zadania. Podjęła się go firma WOLF 3D z Warszawy, która przyjechała do Kołobrzegu ze swoim specjalistycznym sprzętem specjalnie po to, aby dokonać digitalizacji starożytnych kości. W ten sposób powstanie kopia, która będzie znajdować się w Kołobrzegu już na zawsze, bo na koniec września eksponat wyjedzie z powrotem do Szczecina.

Dzięki firmie WOLF 3D, powstanie również wydruk kości. Dzięki temu, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu będzie zabiegać także o powstanie rekonstrukcji twarzy kobiety na bazie jej czaszki. Muzeum pragnie ożywić znalezisko i pokazać je społeczeństwu w nowej odsłonie w Muzeum Miasta Kołobrzeg.